page_banner

produkt

Szczegóły produktu

Tagi produktów

Półprodukty farmaceutyczne GM

dla API Nr CAS
Gliklazyd 58108-05-7
1694-06-0
Indapamid 31529-47-2
1205-30-7
20925-64-8
Iwabradyna 73942-87-7
85175-59-3
85175-65-1
866783-13-3
16015-71-7
Letermowir 6968-76-9
56718-71-9
Metoprolol 142569-69-5
Montelukast 181139-72-0
142569-70-8
162515-68-6
133627-45-9
Nazwa produktu Alias Formuła molekularna Waga molekularna PSA LogP Numer MDL Wygląd i stan fizyczny Gęstość Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Punkt zapłonu Współczynnik załamania światła Ciśnienie pary Kod HS
Chlorowodorek 3-amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktanu monochlorowodorek 3-azabicyklo[3.3.0]okt-3-yloaminy; półprodukt gliklazydowy 2; monochlorowodorek heksahydrocyklopenta[c]pirolo-2(1H)-aminy; chlorowodorek 3-amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktanu; N -monochlorowodorek amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktanu;N-amino-3-azabicyklo[3,3,0]-oktan Hcl;chlorowodorek oktahydrocyklopenta[c]pirol-2-aminy;3-amino-3-azabicyklooktan HCl;3-AMINO-3-AZABICYCLO(3.3.0)WODOROKTANOWY;N-amino-3-azabicycio[3.3.0]oktan HCL; 162,66 29.26 2.0322 MFCD00792451 jasnożółto-brązowy proszek 229,9ºC przy 760 mmHg 170-174ºC 92,9°C 2933990090
N-karbamoilo-4-metylobenzenosulfonamid p-toluenosulfonylomocznik; (4-metylofenylo)sulfonylomocznik; N-(p-toluenosulfonylo)mocznik; C8H10N2O3S 214.242 97,64 2,524 biały krystaliczny proszek 1,363g/cm3 196-198ºC 1,579 2935009090
Chlorowodorek 2-metyloindolin-1-aminy 1H-indol-1-amina,2,3-dihydro-2-metylo-chlorowodorek (1:1); chlorowodorek 2-metyloindolin-1-aminy; zanieczyszczenie indapamidowe B; C9H12N2.HCl 184,666 29.26 2.8786
Kwas 4-chloro-5-sulfamoilobenzoesowy kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy; kwas 3-(aminosulfonylo)-4-chlorobenzoesowy; C7H6ClNO4S 235.645 105,84 2.4667 MFCD00012375 biały proszek 1,649 g/cm3 502,4ºC przy 760 mmHg 256-258ºC 257,6ºC 6,5E-11mmHg w 25°C
7,8-dimetoksy-1,2,3,5-tetrahydro-3-benzazepin-4-on 7,8-dimetoksy-2-okso-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepina;7,8-dimetoksy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzazepin-2-on; 7,8-dimetoksy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-on;2H-3-BENZAZEPIN-2-ON,1,3,4,5-TETRAHYDRO-7,8- DIMETOKSY;1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimetoksy-2H-3-benzazepin-2-on;7,8-dimetoksy-1,3,4,5-tetrahydro-2-okso-3- benzazepina; C12H15NO3 221.252 47,56 1.2474 Biały lub podobny biały krystaliczny proszek 1,137 g/cm3 438,2ºC przy 760 mmHg 218,8ºC 1,527 7.05E-08mmHg w 25°C 2933990090
7,8-dimetoksy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-on 7,8-dimetoksy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-on; C12H13NO3 219.237 47,56 1,6756 2933790090
3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-1H-3-benzazepin-2-on 3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-1;3-(3-chloropropylo)-1,3-dihydro-7,8-dimetoksy-2H-3-benzazepin-2-on;,3 -dihydro-benzo[d]azepin-2-on;(Z)-3-(3-chloropropylo)-7,8-dietylo-1H-benzo[d]azepin-2(3H)-on;2H-3- Benzazepin-2-on,3-(3-chloropropylo)-1,3-dihydro-7,8-dimetoksy;7,8-dimetoksy-3-(3-chloropropylo)-1,3-dihydro-2H-3- benzazepin-2-on;3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-2,3-dihydro-1H-3-benzazepin-2-on;7,8-dimetoksy-3-(3-chloropropylo)- 1,3-dihydro-2H-benzazepin-2-on; 1-(7,8-dimetoksy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-on-3-ylo)-3-chloropropan; C15H18ClNO3 295.761 38,77 2,626 1,191g/cm3 484,1ºC przy 760 mmHg 246,6ºC 1,544 2933990090
3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-on C15H20ClNO3 297,777 38,77 2.1978 2933990090
Chlorowodorek (1S)-4,5-dimetoksy-1-[(metyloamino)metylo]benzocyklobutanu chlorowodorek 1-[(7S)-3,4-dimetoksy-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienylo]-N-metylometanoaminy; C12H17NO2.HCl 243,73 30,49 2.7558 MFCD13194843 338,6ºC przy 760 mmHg 158,6ºC 2942000000
1-(3-metoksyfenylo)piperazyna N-(3-metoksyfenylo)-piperazyna;1-(3-metoksyfenylo)-piperazyna;1-(m-metoksyfenylo)piperazyna;3-metoksy-1-piperazynylobenzen;(3-metoksyfenylo)piperazyna;3-(1-piperazynyl) )anizol; 4-(3-metoksyfenylo)piperazyna; C11H16N2O 192.258 24,5 1.4986 MFCD00040733 biały do ​​szarego lub różowawy krystaliczny proszek 1,114g/cm3 150ºC (0,5 mmHg) 201-204ºC 91ºC 1.5815 6,8E-05mmHg w 25°C 2933599090
Dichlorowodorek 1-(3-metoksyfenylo)piperazyny dichlorowodorek 1-(3-metoksyfenylo)piperazyny; C11H16N2O.2(HCl);C11H18Cl2N2O 265,179 24,5 3.1026 MFCD00035285 Proszek o barwie białej do szarej lub jasnofioletowej. 344ºC przy 760 mmHg 195-202ºC 161,8ºC 2933599090
4-(2-metoksyetylo)fenol Metoprolol Zanieczyszczenie B;p-(2-metoksyetylo)fenol;Metoprolol Zanieczyszczenie I;4-(2-metoksyetylo)fenol;Fenol,4-(2-metoksyetyl);Eter 4-hydroksyfenetylometylowy;2-(p-hydroksyfenyl) eter etylowo-metylowy; eter 4-hydroksyfenyloetylometylowy; 4-metoksyetylofenol; 3-[4-(2-metoksyetylo)fenoksy]propylen; C9H12O2 152.19 29,46 1.5811 MFCD00017537 Biały do ​​jasnożółtego topi się 1,06 g/cm3 125ºC/3mmHg 42-45ºC STABILNOŚĆ 1,525 S26-S36
2-(3-(3-(2-(7-chlorochinolin-2-ylo)winylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)benzoesan (S)-metylu (S)2-(3-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)benzoesan metylu; ester metylowy kwasu [R-(E)-2-[3- [3-[2-(7-Chloro-2);KWAS BENZOOWY,2-[3-(S)-[3-(E)-[2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL]FENYL]- 3-HYDROKSY;1-[E]-2-[3-(S)-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-3-hydroksypropy]benzoesan metylu;2-[3- (S)-[3-(2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL)FENYLO]-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZOESOWY ESTER METYLOWY; METYL [E]-2-[3-(S)-[3- [2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL]FENYLO]-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZOESAN; 2-[3-(S)-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenyl] -fenylo]-3-hydroksypropylo]benzoesan; 2-[3-(S)-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-3-hydroksypropylo]-benzoesowy;[R- Ester metylowy (E)-2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-3-oksopropylo]benzoesanu metylu; 2-(3(S)-(3-(2-)metylowy (7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)benzoesan metylu 2-(3-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)3(S)- hydroksypropylo)benzoesan; C28H24NO3Cl 457.948 59,42 6.5114 żółte ciało stałe 1,279 g/cm3 643.972ºC przy 760 mmHg 88-90ºC 343,262ºC 1,668 1,13E-16mmHg w 25°C
METYL 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-CHLORO-2-CHINOLYL)WINYL]FENYLO}-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZOESAN C28H24ClNO3 457.948 59,42 6.5114 MFCD09835558 1,278 643.972ºC przy 760 mmHg 343,262ºC
(S)-1-(3-(2-(7-chlorochinolin-2-ylo)winylo)fenylo)-3-(2-(2-hydroksypropan-2-ylo)fenylo)propan-1-ol 2-(2-(3(S)-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;2-(2-(3- (S)-(3-(7-chloro-2-chinolinylo)-etenylo)-fenylo)-3-(hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;,1-((1-(S)-(3 -(2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL)FENYLO)-3-(2-(1-HYDROKSY-1-METY;2-(2-(3-(2-(7-Chloro-2-) chinolinylo)-etenylofenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;2-{3-(S)-[3-[2-(7-chlorochinolinylo)-etenylo]-fenylo]-3-hydroksypropylo}-benzen -2-propanol;DLA MONTELUKASTU];2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo]-3-hydroksypropylo]fenylo-2-propanol;2- [3(S)-[3-[2-(7-CHLOROCHINOLIN-2-YL)ETENYL]FENYLO]-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZEN-2-PROPANOL;2-(3-(3(S)-(3-) (2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;2-(3-(2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL)FENYL)- (3-HYDROKSYPROPYLO)FENYLO-2-PROPANOL;2-(2-(3(S)-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2 -propanol;(S)-a-[3-[2-(7-Chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-2-(1-hydroksy-1-metyloetylo)benzenopropanol;1-(3-((E ) -2-(7-Chlorochinolin-2-ylo)winylo)fenylo)-3-(2-(2-hydroksypropan-2-ylo)fenylo)propan-1-ol; C29H28ClNO2 457.991 53,35 6.9522 Bladożółta pianka 1,244g/cm3 636,8ºC przy 760mmHg 338,9ºC 1,686 0mmHg w 25°C
Kwas 2-[1-(merkaptometylo)cyklopropylo]octowy kwas 2-[1-(sulfanylometylo)cyklopropylo]octowy; kwas 2-[1-(merkaptometylo)cyklopropylo]octowy; kwas 2-(1-(merkaptometylo)cyklopropylo)octowy; kwas 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowy; C6H10O2S 146,207 76,1 1.1711 MFCD03411600 Białawy Solid 42-45°C 110 °C 2930909090
2-Chloro-3-amino-4-metylopirydyna 2-chloro-4-metylopirydyno-3-amina; 3-amino-2-chloro-4-pikolina; 3-amino-2-chloro-4-metylopirydyna; C6H7ClN2 142,586 38,91 2.2068 MFCD00673152 białawe kryształy 1,26 g/cm3 283,3ºC przy 760 mmHg 61-64ºC 125,2°C 1,592 0,0229 mmHg w 25°C 2933399090
dla API Nr CAS Nazwa produktu Alias Formuła molekularna Waga molekularna PSA LogP Numer MDL Wygląd i stan fizyczny Gęstość Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Punkt zapłonu Współczynnik załamania światła Ciśnienie pary Kod HS
Gliklazyd 58108-05-7 Chlorowodorek 3-amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktanu monochlorowodorek 3-azabicyklo[3.3.0]okt-3-yloaminy; półprodukt gliklazydowy 2; monochlorowodorek heksahydrocyklopenta[c]pirolo-2(1H)-aminy; chlorowodorek 3-amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktanu; N -monochlorowodorek amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktanu;N-amino-3-azabicyklo[3,3,0]-oktan Hcl;chlorowodorek oktahydrocyklopenta[c]pirol-2-aminy;3-amino-3-azabicyklooktan HCl;3-AMINO-3-AZABICYCLO(3.3.0)WODOROKTANOWY;N-amino-3-azabicycio[3.3.0]oktan HCL; 162,66 29.26 2.0322 MFCD00792451 jasnożółto-brązowy proszek 229,9ºC przy 760 mmHg 170-174ºC 92,9°C 2933990090
1694-06-0 N-karbamoilo-4-metylobenzenosulfonamid p-toluenosulfonylomocznik; (4-metylofenylo)sulfonylomocznik; N-(p-toluenosulfonylo)mocznik; C8H10N2O3S 214.242 97,64 2,524 biały krystaliczny proszek 1,363g/cm3 196-198ºC 1,579 2935009090
Indapamid 31529-47-2 Chlorowodorek 2-metyloindolin-1-aminy 1H-indol-1-amina,2,3-dihydro-2-metylo-chlorowodorek (1:1); chlorowodorek 2-metyloindolin-1-aminy; zanieczyszczenie indapamidowe B; C9H12N2.HCl 184,666 29.26 2.8786
1205-30-7 Kwas 4-chloro-5-sulfamoilobenzoesowy kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy; kwas 3-(aminosulfonylo)-4-chlorobenzoesowy; C7H6ClNO4S 235.645 105,84 2.4667 MFCD00012375 biały proszek 1,649 g/cm3 502,4ºC przy 760 mmHg 256-258ºC 257,6ºC 6,5E-11mmHg w 25°C
20925-64-8 7,8-dimetoksy-1,2,3,5-tetrahydro-3-benzazepin-4-on 7,8-dimetoksy-2-okso-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepina;7,8-dimetoksy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzazepin-2-on; 7,8-dimetoksy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-on;2H-3-BENZAZEPIN-2-ON,1,3,4,5-TETRAHYDRO-7,8- DIMETOKSY;1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimetoksy-2H-3-benzazepin-2-on;7,8-dimetoksy-1,3,4,5-tetrahydro-2-okso-3- benzazepina; C12H15NO3 221.252 47,56 1.2474 Biały lub podobny biały krystaliczny proszek 1,137 g/cm3 438,2ºC przy 760 mmHg 218,8ºC 1,527 7.05E-08mmHg w 25°C 2933990090
Iwabradyna 73942-87-7 7,8-dimetoksy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-on 7,8-dimetoksy-1,3-dihydro-3-benzazepin-2-on; C12H13NO3 219.237 47,56 1,6756 2933790090
85175-59-3 3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-1H-3-benzazepin-2-on 3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-1;3-(3-chloropropylo)-1,3-dihydro-7,8-dimetoksy-2H-3-benzazepin-2-on;,3 -dihydro-benzo[d]azepin-2-on;(Z)-3-(3-chloropropylo)-7,8-dietylo-1H-benzo[d]azepin-2(3H)-on;2H-3- Benzazepin-2-on,3-(3-chloropropylo)-1,3-dihydro-7,8-dimetoksy;7,8-dimetoksy-3-(3-chloropropylo)-1,3-dihydro-2H-3- benzazepin-2-on;3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-2,3-dihydro-1H-3-benzazepin-2-on;7,8-dimetoksy-3-(3-chloropropylo)- 1,3-dihydro-2H-benzazepin-2-on; 1-(7,8-dimetoksy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-on-3-ylo)-3-chloropropan; C15H18ClNO3 295.761 38,77 2,626 1,191g/cm3 484,1ºC przy 760 mmHg 246,6ºC 1,544 2933990090
85175-65-1 3-(3-chloropropylo)-7,8-dimetoksy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-on C15H20ClNO3 297,777 38,77 2.1978 2933990090
866783-13-3 Chlorowodorek (1S)-4,5-dimetoksy-1-[(metyloamino)metylo]benzocyklobutanu chlorowodorek 1-[(7S)-3,4-dimetoksy-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienylo]-N-metylometanoaminy; C12H17NO2.HCl 243,73 30,49 2.7558 MFCD13194843 338,6ºC przy 760 mmHg 158,6ºC 2942000000
16015-71-7 1-(3-metoksyfenylo)piperazyna N-(3-metoksyfenylo)-piperazyna;1-(3-metoksyfenylo)-piperazyna;1-(m-metoksyfenylo)piperazyna;3-metoksy-1-piperazynylobenzen;(3-metoksyfenylo)piperazyna;3-(1-piperazynyl) )anizol; 4-(3-metoksyfenylo)piperazyna; C11H16N2O 192.258 24,5 1.4986 MFCD00040733 biały do ​​szarego lub różowawy krystaliczny proszek 1,114g/cm3 150ºC (0,5 mmHg) 201-204ºC 91ºC 1.5815 6,8E-05mmHg w 25°C 2933599090
Letermowir 6968-76-9 Dichlorowodorek 1-(3-metoksyfenylo)piperazyny dichlorowodorek 1-(3-metoksyfenylo)piperazyny; C11H16N2O.2(HCl);C11H18Cl2N2O 265,179 24,5 3.1026 MFCD00035285 Proszek o barwie białej do szarej lub jasnofioletowej. 344ºC przy 760 mmHg 195-202ºC 161,8ºC 2933599090
56718-71-9 4-(2-metoksyetylo)fenol Metoprolol Zanieczyszczenie B;p-(2-metoksyetylo)fenol;Metoprolol Zanieczyszczenie I;4-(2-metoksyetylo)fenol;Fenol,4-(2-metoksyetyl);Eter 4-hydroksyfenetylometylowy;2-(p-hydroksyfenyl) eter etylowo-metylowy; eter 4-hydroksyfenyloetylometylowy; 4-metoksyetylofenol; 3-[4-(2-metoksyetylo)fenoksy]propylen; C9H12O2 152.19 29,46 1.5811 MFCD00017537 Biały do ​​jasnożółtego topi się 1,06 g/cm3 125ºC/3mmHg 42-45ºC STABILNOŚĆ 1,525 S26-S36
Metoprolol 142569-69-5 2-(3-(3-(2-(7-chlorochinolin-2-ylo)winylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)benzoesan (S)-metylu (S)2-(3-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)benzoesan metylu; ester metylowy kwasu [R-(E)-2-[3- [3-[2-(7-Chloro-2);KWAS BENZOOWY,2-[3-(S)-[3-(E)-[2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL]FENYL]- 3-HYDROKSY;1-[E]-2-[3-(S)-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-3-hydroksypropy]benzoesan metylu;2-[3- (S)-[3-(2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL)FENYLO]-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZOESOWY ESTER METYLOWY; METYL [E]-2-[3-(S)-[3- [2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL]FENYLO]-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZOESAN; 2-[3-(S)-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenyl] -fenylo]-3-hydroksypropylo]benzoesan; 2-[3-(S)-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-3-hydroksypropylo]-benzoesowy;[R- Ester metylowy (E)-2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-3-oksopropylo]benzoesanu metylu; 2-(3(S)-(3-(2-)metylowy (7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)benzoesan metylu 2-(3-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)3(S)- hydroksypropylo)benzoesan; C28H24NO3Cl 457.948 59,42 6.5114 żółte ciało stałe 1,279 g/cm3 643.972ºC przy 760 mmHg 88-90ºC 343,262ºC 1,668 1,13E-16mmHg w 25°C
Montelukast 181139-72-0 METYL 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-CHLORO-2-CHINOLYL)WINYL]FENYLO}-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZOESAN C28H24ClNO3 457.948 59,42 6.5114 MFCD09835558 1,278 643.972ºC przy 760 mmHg 343,262ºC
142569-70-8 (S)-1-(3-(2-(7-chlorochinolin-2-ylo)winylo)fenylo)-3-(2-(2-hydroksypropan-2-ylo)fenylo)propan-1-ol 2-(2-(3(S)-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;2-(2-(3- (S)-(3-(7-chloro-2-chinolinylo)-etenylo)-fenylo)-3-(hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;,1-((1-(S)-(3 -(2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL)FENYLO)-3-(2-(1-HYDROKSY-1-METY;2-(2-(3-(2-(7-Chloro-2-) chinolinylo)-etenylofenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;2-{3-(S)-[3-[2-(7-chlorochinolinylo)-etenylo]-fenylo]-3-hydroksypropylo}-benzen -2-propanol;DLA MONTELUKASTU];2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo]-3-hydroksypropylo]fenylo-2-propanol;2- [3(S)-[3-[2-(7-CHLOROCHINOLIN-2-YL)ETENYL]FENYLO]-3-HYDROKSYPROPYLO]BENZEN-2-PROPANOL;2-(3-(3(S)-(3-) (2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2-propanol;2-(3-(2-(7-CHLORO-2-CHINOLINYL)ETENYL)FENYL)- (3-HYDROKSYPROPYLO)FENYLO-2-PROPANOL;2-(2-(3(S)-(3-(2-(7-chloro-2-chinolinylo)etenylo)fenylo)-3-hydroksypropylo)fenylo)-2 -propanol;(S)-a-[3-[2-(7-Chloro-2-chinolinylo)etenylo]fenylo]-2-(1-hydroksy-1-metyloetylo)benzenopropanol;1-(3-((E ) -2-(7-Chlorochinolin-2-ylo)winylo)fenylo)-3-(2-(2-hydroksypropan-2-ylo)fenylo)propan-1-ol; C29H28ClNO2 457.991 53,35 6.9522 Bladożółta pianka 1,244g/cm3 636,8ºC przy 760mmHg 338,9ºC 1,686 0mmHg w 25°C
162515-68-6 Kwas 2-[1-(merkaptometylo)cyklopropylo]octowy kwas 2-[1-(sulfanylometylo)cyklopropylo]octowy; kwas 2-[1-(merkaptometylo)cyklopropylo]octowy; kwas 2-(1-(merkaptometylo)cyklopropylo)octowy; kwas 1-(merkaptometylo)cyklopropanooctowy; C6H10O2S 146,207 76,1 1.1711 MFCD03411600 Białawy Solid 42-45°C 110 °C 2930909090
133627-45-9 2-Chloro-3-amino-4-metylopirydyna 2-chloro-4-metylopirydyno-3-amina; 3-amino-2-chloro-4-pikolina; 3-amino-2-chloro-4-metylopirydyna; C6H7ClN2 142,586 38,91 2.2068 MFCD00673152 białawe kryształy 1,26 g/cm3 283,3ºC przy 760 mmHg 61-64ºC 125,2°C 1,592 0,0229 mmHg w 25°C 2933399090

  • Poprzedni:
  • Kolejny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas