page_banner

produkt

 • Pharmaceutical Intermediates A-F

  Półprodukty farmaceutyczne AF

  Dla Aceklofenak,Adapalen,Aprepitant,Aripiprazol,Atorwastatyna,Azatiopryna,Azytromycyna,Bosentan,Kapecytabina,Cinacalcet,Cyprofloksacyna,Klawulanian PotasuKlopidogrel,Kobicystat,DarunawirDiklofenakwir,EvirinDiklofenakwirEvirin

 • Pharmaceutical Intermediates G-M

  Półprodukty farmaceutyczne GM

  Dla Gliklazyd , Indapamid , Iwabradyna , Letermowir , Metoprolol , Montelukast

 • Pharmaceutical Intermediates N-T

  Półprodukty farmaceutyczne NT

  Dla Newirapina , Paroksetyna , Perindopril , Posakonazol , Prasugrel , Pregabalina , Mesylan rasagiliny , Riwaroksaban , Ropiwakaina , Rozuwastatyna , Simwastatyna , Sitagliptyna , Sofalkon , Bursztynian solifenacyny , Tagrisso , Tenofowir , Tiloron

 • Pharmaceutical Intermediates U-Z

  Półprodukty farmaceutyczne UZ

  Dla Worykonazol,Zofenopryl Wapń